Word jij onze nieuwe penningmeester met talent voor financieel beheer?

Voor het bestuur van Stichting Vrienden van Confuus zijn we op zoek naar een enthousiaste penningmeester die bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden. Zijn financiën en overzicht houden jouw sterkste punten? En draag je graag bij aan de ontwikkeling van een sociale onderneming? Dan zijn we op zoek naar jou!mei 061

Over Stichting Vrienden van Confuus
Taart bakken maakt gelukkig en iedereen kan het leren. Daarom bieden wij mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn de kans om weer aan de slag te gaan door samen te bakken. Al bakkend kunnen zij hun problemen even achter zich laten op een veilige plek waar ze zich thuis voelen. Stichting Vrienden van Confuus is in het leven geroepen – naast de eenmanszaak Confuus – om de belangen te behartigen van de medewerkers die in de bakkerij Confuus werkzaam zijn door training en begeleiding. Confuus streeft ernaar om de reguliere kosten te financieren uit de omzet uit de verkoop van taarten. Via Stichting Vrienden van Confuus wordt aanvullende subsidie aangevraagd voor sociale projecten die worden uitgevoerd naast de reguliere activiteiten.

Werkzaamheden
Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de juiste en correcte afhandeling van financiële zaken. In samenwerking met de andere bestuursleden verzorg je de financiële begroting en jaarstukken. Met een positieve en kritische instelling werk je mee aan het neerzetten van een financieel gezonde organisatie. Je denkt mee over en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van de stichting en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Met jouw financiële kennis en ervaring ben je een aanvulling voor het team.

Over jou
De penningmeester die wij zoeken:

  • heeft kennis van en inzicht in de financiële processen van een stichting;
  • is alert op subsidiemogelijkheden;
  • onderschrijft de doelstellingen en draagt dit uit, onder andere door (af en toe) aan te sluiten bij de uitvoering van projecten;
  • zet zijn/haar netwerk graag in t.b.v. projecten van Stichting Vrienden van Confuus.

De gemiddelde belasting van de bestuursfunctie is 4-6 uur per maand. Het bestuur en de directie komen 3 tot 4 keer per jaar samen.IMG_2645

Wij bieden

  • een enthousiast en betrokken bestuur;
  • een inspirerende en groeiende organisatie;
  • een omgeving waar je je passie en kwaliteiten in kunt zetten en die verder kan ontwikkelen;

Interesse?
Heb je interesse in de bestuursfunctie? We ontvangen je motivatie en CV graag vóór  19 november 2018 via info@confuus.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Griët Bos via 06 – 4989 8246.

Liever een andere functie in het bestuur? Zie ook: ondernemer met netwerk en creatief brein