Word jij ons creatief bestuurslid met talent voor innovatie en communicatie?

IMG_2645Voor het bestuur van Stichting Vrienden van Confuus zijn we op zoek naar een enthousiaste pionier die bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden. Wil jij jouw goede ideeën delen met een sociale onderneming die nog bezig is om een gat in de markt te vinden? En draag je graag bij aan de stap voor stap ontwikkeling een bedrijf dat in verbinding staat met relevante partijen in de maatschappij? Dan zijn we op zoek naar jou!

Over Stichting Vrienden van Confuus
Taart bakken maakt gelukkig en iedereen kan het leren. Daarom bieden wij mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn de kans om weer aan de slag te gaan door samen te bakken. Al bakkend kunnen zij hun problemen even achter zich laten op een veilige plek waar ze zich thuis voelen. Stichting Vrienden van Confuus is in het leven geroepen – naast de eenmanszaak Confuus – om de belangen te behartigen van de medewerkers die in de bakkerij Confuus werkzaam zijn door training en begeleiding. Confuus streeft ernaar om de reguliere kosten te financieren uit de omzet uit de verkoop van taarten. Via Stichting Vrienden van Confuus wordt aanvullende subsidie aangevraagd voor sociale projecten die worden uitgevoerd naast de reguliere activiteiten.

Werkzaamheden
Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de juiste en correcte besteding van subsidiegelden. Met een positieve en kritische instelling werk je mee aan het opbouwen van een gezonde organisatie. Je denkt mee over en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van de stichting en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Met jouw inspirerende ideeën en de gave om dit om te zetten in acties ben je een aanvulling voor het team.

Over jou
Het bestuurslid dat wij zoeken:

  • heeft kennis van en inzicht in het verkopen van producten en ideeën
  • heeft ervaring met schrijven en creatieve uitingen
  • is alert op groei- en subsidiemogelijkheden
  • onderschrijft de doelstellingen en draagt dit uit, onder andere door af en toe aan te sluiten bij de uitvoering van projecten
  • zet zijn/haar netwerk graag in t.b.v. projecten van Stichting Vrienden van Confuus

De gemiddelde belasting van de bestuursfunctie is 4-8 uur per maand. Het bestuur en de directie komen 3 tot 4 keer per jaar samen.IMG_20170616_094659

Wij bieden

  • een enthousiast en betrokken bestuur;
  • een inspirerende en groeiende organisatie;
  • een omgeving waar je je passie en kwaliteiten in kunt zetten en die verder kan ontwikkelen;

Interesse?
Heb je interesse in de bestuursfunctie? We ontvangen je motivatie en CV graag vóór 19 november 2018 via info@confuus.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Griët Bos via 06 – 4989 8246.

Ben of ken jij iemand die interesse heeft? Zie ook: ondernemer met netwerk en penningmeester