Privacyverklaring Confuus

Confuus neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@confuus.com.

Confuus is de eenmanszaak Confuus, gevestigd te Amsterdam aan de Leibnizstraat 12 (1064 ZD), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6132642.

Via onze website bieden wij producten aan onze bezoekers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Confuus houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het verstrekken van een product of dienst. Confuus behandelt deze informatie vertrouwelijk. De klant kan te allen tijde de door Confuus opgeslagen persoonsgegevens opvragen en wijzigen. Confuus heeft uw gegevens in bezit omdat u die gegevens aan ons heeft verstrekt. Afhankelijk van de diensten en producten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie: NAW-gegevens, Levering adres, Emailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo en Bankgegevens. We bewaren deze gegevens in het boekhoudprogramma SnelStart zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (beheer van bestellingen, facturatie).
 • Sollicitatie en CRM: NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer, IBAN, Geboortedatum, BSN. We bewaren deze gegevens zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Marketing: NAW-gegevens, Telefoon, Emailadres. We bewaren deze gegevens zolang als noodzakelijk voor commercieel belang.
 • Website en Facebook: Surfgedrag, Locatie. We gebruiken Google Analytics om het aantal bezoekers op de website te monitoren. We maken geen gebruik van Cookies.
 • Onderzoek & Ontwikkeling: NAW-gegevens, Emailadres. We bewaren deze gegevens zolang als noodzakelijk voor Markt- en Wetenschappelijk onderzoek.

Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Confuus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@confuus.com.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Confuus niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@confuus.com.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.