Vrienden van Confuus

Vrienden van Confuus

Stichting Vrienden van Confuus is in het leven geroepen om integratie en participatie van mensen met een beperking te bevorderen door activering en persoonlijke ontwikkeling. De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzetten van mensen bij bedrijven die de doelstelling onderschrijven en door training en begeleiding van mensen met een beperking.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Confuus bestaat uit de volgende personen:

Hilde Bosma, voorzitter

Peter Bakker, secretaris

Matthijs Opheikens, penningmeester

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Enkel onkosten kunnen worden gedeclareerd: het gaat hierbij voornamelijk om reiskosten die volgens fiscale regels worden vergoed.

 

Contact en overige gegevens:

Secretariaat: Leibnizstraat 12, 1064 ZD Amsterdam

RSIN/fiscaal nummer: 855807593